logo

Dana security

.

Keselamatan dana

Atirox INC. diwajibkan untuk mengasingkan wang yang deposit pelanggan runcit untuk mengelakkan penggunaan dana pelanggan oleh firma untuk akaunnya sendiri. Atirox memastikan bahawa langkah-langkah tambahan diambil untuk menjamin wang klien dipegang dalam akaun berasingan dari mana-mana akaun milik firma. Sekiranya berlaku lalai, pemisahan dana pelanggan akan mengembalikan wang kepada pelanggan dan bukan dianggap sebagai aset yang dapat diperolehi semula oleh pemiutang umum Atirox Inc.

Akaun yang terasing

Atirox tidak mengumpul dana pelanggan dengan dana operasi korporatnya. Aset pelanggan dan aset Atirox dipegang atas deposit dalam akaun yang berbeza untuk mengelakkan penyalahgunaan aset pelanggan untuk tujuan dalaman. Sila hubungi Atirox untuk mengetahui lebih lanjut mengenai komitmen kami untuk menyediakan pengalaman dagangan yang selamat untuk semua pelanggan.

  • Penyelenggaraan Berlesen dan Status Dikawal

    Atirox Inc. menjadi berlesen dan dikawal selaras sepenuhnya dengan Akta Syarikat Perniagaan Antarabangsa (Pindaan dan Penyatuan), bab 149 undang-undang yang disemak Saint Vincent dan Grenadines, 2009, seksyen 5 (1) sebagai Peniaga Forex, yang membolehkan kami menyediakan broker, membuat pasaran dan berurusan di semua kelas aset.

  • Hubungan Perbankan Superior

    Atirox menyimpan dana klien dengan beberapa bank dan institusi kewangan terbesar dan terkuat di dunia, termasuk bank yang menikmati penarafan kredit gred pelaburan. Kami bekerja dengan bank-bank besar dengan reputasi yang sangat baik dan kehadiran global.

  • Pematuhan kepada Peraturan-Peraturan Anti Pengubahan Wang Haram

    Melindungi integriti sistem kewangan antarabangsa adalah wajib apabila berurusan di pasaran modal dan mengendalikan aset pelanggan. Atirox sepenuhnya mematuhi peraturan anti-pengubahan wang haram global, terutamanya melalui mengesahkan identiti semua pelanggan sebelum memasuki hubungan pelanggan.

.

Scroll Up