The results of “Introducing Brokers contest” for April-May

Result of the Introducing Brokers contest by Atirox for april-may

Rekan kongsi yang dihormati

Kami dengan sukacitanya mengumumkan keputusan “Pertandingan IB”! Intrik dan hasilnya semakin meningkat setiap bulan!

255707 Malaysia – $ 750 wang tunai yang boleh ditarik balik

261949 Singapura – $ 500 wang tunai yang boleh ditarik balik

260817 Singapura – $ 400 wang tunai yang boleh ditarik balik

259817 Malaysia – $ 250 tunai boleh ditarik balik

261004 Malaysia – $ 100 tunai boleh ditarik balik

Tahniah dan terimalah kejayaan lebih lanjut!