logo

Štruktúra komisie

Čím viac klientov obchoduje, tým väčší zisk Agent dostane!

.

MICRO

InstrumentPartner commission, Pips per 1 lotPartner commission, USD per 1 lot
EUR/USD1.6$1.60
USD/JPY1.6$1.46
GBP/USD1.6$1.60
USD/CHF1.6$1.63
EUR/GBP1.6$2.14
EUR/JPY1.6$1.46
EUR/CHF1.6$1.63
AUD/USD1.6$1.60
USD/CAD1.6$1.22
NZD/USD1.6$1.60
EUR/CAD1.6$1.22
EUR/AUD1.6$1.10
EUR/NZD1.6 $1.06
AUD/CAD1.6 $1.22
AUD/CHF1.6$1.63
AUD/JPY1.6$1.46
AUD/NZD1.6$1.06
CAD/CHF1.6$1.63
CAD/JPY1.6$1.46
CHF/JPY1.6$1.46
CHF/SGD1.6$1.18
EUR/NOK1.6$1.78
EUR/PLN1.6$0.42
EUR/SEK1.6$0.17
EUR/SGD1.6$1.18
EUR/TRY1.6$0.27
EUR/ZAR1.6$0.11
GBP/AUD1.6$1.10
GBP/CAD1.6$1.22
GBP/CHF1.6 $1.63
GBP/JPY1.6$1.46
GBP/NOK1.6$1.78
GBP/NZD1.6$1.06
GBP/SEK1.6$0.17
GBP/SGD1.6$1.18
NOK/JPY1.6$1.46
NOK/SEK1.6$0.17
NZD/CAD1.6$1.22
NZD/CHF1.6$1.63
NZD/JPY1.6$1.46
SEK/JPY1.6$1.46
SGD/JPY1.6$1.46
USD/CNH1.6$2.29
USD/HKD1.6$0.21
USD/NOK1.6$1.78
USD/PLN1.6$0.42
USD/RUB1.6$0.03
USD/SEK1.6$0.17
USD/SGD1.6$1.18
USD/TRY1.6$0.27
USD/ZAR1.6$0.11

FIX

InstrumentPartner commission, Pips per 1 lotPartner commission, USD per 1 lot
EUR/USD1.6$16.00
USD/JPY1.6$14.72
GBP/USD1.6$16.00
USD/CHF1.6$16.17
EUR/GBP1.6$20.63
EUR/JPY1.6$14.72
EUR/CHF1.6$16.17
AUD/USD1.6$16.00
USD/CAD1.6$12.09
NZD/USD1.6$16.00
EUR/CAD1.6$12.09
EUR/AUD1.6$10.89
EUR/NZD1.6$10.24
AUD/CAD1.6$12.09
AUD/CHF1.6$16.17
AUD/JPY1.6$14.72
AUD/NZD1.6$10.24
CAD/CHF1.6$16.17
CAD/JPY1.6$14.72
CHF/JPY1.6$14.72
CHF/SGD1.6$11.75
EUR/NOK1.6$17.60
EUR/PLN1.6$4.13
EUR/SEK1.6$1.66
EUR/SGD1.6$11.75
EUR/TRY1.6$2.78
EUR/ZAR1.6$1.09
GBP/AUD1.6$10.89
GBP/CAD1.6$12.09
GBP/CHF1.6$16.17
GBP/JPY1.6$14.72
GBP/NOK1.6$17.60
GBP/NZD1.6$10.24
GBP/SEK1.6$1.66
GBP/SGD1.6$11.75
NOK/JPY1.6$14.72
NOK/SEK1.6$1.66
NZD/CAD1.6$12.09
NZD/CHF1.6$16.17
NZD/JPY1.6$14.72
SEK/JPY1.6$14.72
SGD/JPY1.6$14.72
USD/CNH1.6$22.84
USD/HKD1.6$2.04
USD/NOK1.6$17.60
USD/PLN1.6$4.13
USD/RUB1.6$0.25
USD/SEK1.6$1.66
USD/SGD1.6$11.75
USD/TRY1.6$2.78
USD/ZAR1.6$1.09

CLASSIC

InstrumentPartner commission, Pips per 1 lotAverage partner commission, USD per 1 lot*
EUR/USD1.0$10
USD/JPY1.0$9.15
USD/CHF1.0$10.17
EUR/GBP1.0$13.32
EUR/JPY1.0$9.15
EUR/CHF1.0$10.17
USD/CAD1.0$7.59
EUR/CAD1.0$7.59
EUR/AUD1.0$6.88
EUR/NZD1.0$6.59
AUD/CAD1.0$7.59
AUD/CHF1.0 $10.17
AUD/JPY1.0$9.15
AUD/NZD1.0$6.59
CAD/CHF1.0$10.17
CAD/JPY1.0$9.15
CHF/JPY1.0$9.15
CHF/SGD1.0$7.39
EUR/NOK1.0$11.08
EUR/PLN1.0$2.61
EUR/SEK1.0$1.07
EUR/SGD1.0$7.39
EUR/TRY1.0$1.72
EUR/ZAR1.0$0.69
GBP/AUD1.0$6.88
GBP/CAD1.0$7.59
GBP/CHF1.0$10.17
GBP/JPY1.0$9.15
GBP/NOK1.0$11.08
GBP/NZD1.0$6.59
GBP/SEK1.0$1.07
GBP/SGD1.0$7.39
NOK/JPY1.0$9.15
NOK/SEK1.0$1.07
NZD/CAD1.0$7.59
NZD/CHF1.0$10.17
NZD/JPY1.0$9.15
SEK/JPY1.0$9.15
SGD/JPY1.0$9.15
USD/CNH1.0$14.28
USD/HKD1.0$1.28
USD/NOK1.0$11.08
USD/PLN1.0$2.61
USD/RUB1.0$0.16
USD/SEK1.0$1.07
USD/SGD1.0$7.39
USD/TRY1.0$1.72
USD/ZAR1.0$0.69

PRO

InstrumentPartner commission, USD per 1 lot
EUR/USD$2
USD/JPY$2
GBP/USD$2
USD/CHF$2
EUR/GBP$2
EUR/JPY$2
EUR/CHF$2
AUD/USD$2
USD/CAD$2
NZD/USD$2
EUR/CAD$2
EUR/AUD$2
EUR/NZD$2
AUD/CAD$2
AUD/CHF$2
AUD/JPY$2
AUD/NZD$2
AUD/SGD$2
CAD/CHF$2
CAD/JPY$2
CHF/JPY$2
CHF/SGD$2
EUR/NOK$2
EUR/PLN$2
EUR/SEK$2
EUR/SGD$2
EUR/TRY$2
EUR/ZAR$2
GBP/AUD$2
GBP/CAD$2
GBP/CHF$2
GBP/JPY$2
GBP/NOK$2
GBP/NZD$2
GBP/SEK$2
GBP/SGD$2
NOK/JPY$2
NOK/SEK$2
NZD/CAD$2
NZD/CHF$2
NZD/JPY$2
SEK/JPY$2
SGD/JPY$2
USD/CNH$2
USD/HKD$2
USD/NOK$2
USD/PLN$2
USD/RUB$2
USD/SEK$2
USD/SGD$2

Rozpätie na Classic účtoch je pohyblivé, a preto je provízia provízneho predajcu uvedená ako priemerná hodnota, aby nezavádzala zákazníkov a partnerov spoločnosti. *

Scroll Up