logo

Obchodná kalkulačka

Forex Trading Calculator je nástroj, ktorý vám pomôže urobiť rozhodnutie pred začatím akejkoľvek transakcie. Pomocou tejto pomoci môžu obchodníci vyhodnotiť potenciálny zisk alebo stratu zo svojho obchodu, porovnať výsledky obchodov pri rôznych počiatočných a uzatváracích cenách alebo získať informácie o nákladoch na jadrá v rôznych obchodných nástrojoch.

Typ účtu
Account type
{{types[accTypeResult].display}}
EUR
USD
USM
Mena účtu
Account Currency
Pákový
Leverage
Obchodné nástroje
Trading instruments
Objem
Objem transakcie
-
+
arrow
Typ účtu
Type of Trading Account
{{types[accTypeResult].display}}
Mena účtu

{{currentCurrency}}

Pákový

1:{{choosenLeverage}}

Nástroj

{{item.instrument.substring(0,6)}}

Objem

{{item.volume.toFixed(2)}} LOTS

Marža

{{item.margin.toFixed(2)}} {{currentCurrency}}

Aktuálna Citácia

{{item.quote.toFixed(5)}}

1 cena pip

{{item.pip_price.toFixed(2)}} {{currentCurrency}}

Súhrnná marža

{{summaryMargin.toFixed(2)}} {{currentCurrency}}

Scroll Up